Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby potrzebujące pomocy, w szczególności osoby bezdomne, zagrożone bezdomnością oraz osoby starsze i ubogie. Informujemy, że na terenie miasta Siedlce działają następujące Organizacje, które zajmują się udzielaniem pomocy osobom potrzebującym i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych:

  • Stowarzyszenie MONAR, Schronisko dla Bezdomnych, Łaskarzewska 5, Sobolew (025) 683-27-91 - schronienie
  • Stowarzyszenie Hilaritas, Schronisko dla Bezdomnych w Siedlcach, Południowa 1, tel. (25) 631-33-14 - schronienie
  • Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im.     Ch. Kofoeda, ul. Świętojańska 4, tel.  (25) 632-41-90 – gorący posiłek oraz możliwość skorzystania z łaźni i pralni,
  • Centrum Wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej, B-pa Świrskiego 57, - stołówka dla ubogich i bezdomnych, a także pomoc rzeczowa. Biuro ul. Budowlana 1, tel.: 513 503 880

Na stronie www.mazowieckie.pl zamieszczone są: aktualny wykaz schronisk i noclegowni świadczących pomoc osobom bezdomnym, a także domów pomocy społecznej działających na terenie województwa mazowieckiego oraz procedury postępowania z osobami.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku posiadania informacji o osobach potrzebujących pomoc w okresie mrozów można kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Wiśniewie w godzinach 800-1600 ,tel. (25) 64-17-313 wew.121 lub zgłaszać do Policji   (tel. 997).