Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas dla całej rodziny. Szczególnie ważną rolę pełnią święta, które kojarzą się z radością, miłością, ciepłem rodzinnym, dostatkiem na stole i wzajemnym obdarowywaniem.

Aktualna sytuacja wielu rodzin jest bardzo trudna. System pomocy społecznej skierowany jest do osób potrzebujących różnorodnych form pomocy, umożliwia tym osobom poprawienie swojej sytuacji w środowisku. Oprócz pomocy finansowej oraz specjalistycznego poradnictwa Ośrodek wspomaga klientów w postaci rzeczowej.

Już po raz czternasty  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie przygotowuje świąteczne paczki dla dzieci z rodzin  znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. W 2018 roku udało nam zebrać i przekazać paczki 26  rodzinom. Mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się pomóc jeszcze większej liczbie potrzebujących.

Celem akcji "Świąteczna paczka" jest dotarcie do rodzin borykających się problemem ubóstwa, udzielenie wsparcia w postaci artykułów spożywczych celem godniejszego spędzenia Świąt Bożego Narodzenia, kształtowanie świadomości środowiska lokalnego, w celu lepszego zrozumienia różnorodnych problemów rodzin niezaradnych życiowo.

Taka jednorazowa akcja z pewnością nie przyczyni się do jakiejś radykalnej zmiany sytuacji rodziny, ale może chociaż w minimalny sposób ograniczyć poczucie odrzucenia i zapomnienia odczuwane przez dzieci, zwłaszcza w święta.

W ramach powyższej akcji  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie organizuje   w dniach od 9 grudnia do 19 grudnia 2019 r. zbiórkę żywności, słodyczy oraz zabawek. Aby ten cel mógł być zrealizowany prosimy o przekazanie darów do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w ww. terminie.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca za  postawę pełną wrażliwości i dobrej woli.