Obecnie realizowany jest projekt pn. „Dobra pora na aktywnego seniora”.   Okres realizacji 1 styczeń  2018 r. do 31 grudnia 2019 roku

Projekt realizowany  jest w partnerstwie przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej tj. Zbuczyn, który pełni funkcję Lidera oraz GOPS-y: Wiśniew, Siedlce, Skórzec  i Kotuń.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom starszym w wieku poprodukcyjnym (kobiety 60+, mężczyźni 65+) zamieszkującym na terenie jednej z pięciu gmin powiatu siedleckiego (Zbuczyn, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Kotuń) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w zajęciach Klubu Seniora.

W każdej z gmin powstał Lokalny Klub Seniora. W ramach prowadzonych Klubów realizowane są programy: prozdrowotnego, edukacyjnego oraz aktywności społecznej.

Wsparciem w ramach projektu objęto 75 seniorów, z tego z terenu gminy Wiśniew - 10 seniorów. 

 Ponadto w ramach projektu utworzono wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego. Został  zakupiony sprzęt m.in. wózki inwalidzkie, koncentrator tlenu, kule, łóżka rehabilitacyjne, podnośniki, stojaki na kroplówkę, materace przeciwodleżynowe, krzesła sedes, ssaki, zestawy łóżkowe do mycia głowy,  krzesła pod prysznic. Wypożyczalnia znajduje się w Zbyczynie, ale zasięgiem obejmuje wszystkie gminy realizujące projekt.

Całkowita wartość projektu – 1 359 531,60 zł.  

Wkład funduszy europejskich: 1 264 364,37 zł